Програми за деца и младежи

1. Програми за усвояване на жизнени умения и превенция на насилие

Програма “Детска полицейска академия” / за ученици от 9 до 12 години/ за ранна превенция на асоциално поведение; създаване на ценностно отношение към закона; справяне с конфликти без насилие;

Програма “Аз съм скаут” /за ученици от 10 до 15 годишна възраст/, развиваща умения за: ефективно общуване; работа в екип; лидерство; самодисциплина; грижа за природата;

Програма “Сладкодумко” /за ученици от 10 до 15 години/, развиваща умения за общуване с връстници; изразяване на емоции; приемане и разбиране на различията;

Програма “Силни без насилие за малчугани” /за деца на възраст от 5 до 7 год./ за усвояване на модели за безопасно общуване; създаване на приятелски и толерантни отношения с връстниците;

Програма “Силни без насилие” /за ученици от 12 до 15 г./ за разпознаване на видовете насилие; преодоляване на собствените агресивни импулси; отстояване на позиции;

Програма”Знания за живота, здравето и пола”/за ученици от 12 до 18 години/, представяща здравословен начин на живот; рискове от развиване на зависимости; различия между любов и секс;

Програма “Аз, семейството ми и училището”
/за ученици от 12 до 15 г./ за подобряване отношенията с връстници, учители и родители

Програма “TESYA” за справяне с агресивно поведение на деца и младежи; поставяне на индивидуални и постижими цели; контролиране на гнева в състояние на афект;

Програма “Стоп трафик” /за ученици над 15 годишна възраст/, развиваща умения за разпознаване на насилие и предпазване от въвличане в трафик на хора;

Програма “Равнопоставени в любовта” /за младежи над 15 годишна възраст/, развиваща умения за разграничаване на здравословни и нездравословни връзки; подкрепа на връстниципри справяне на проблеми във връзките си;

Програма “Успешни на пазара на труда” /за младежи на възраст 16-19 години/ за усвояване на умения за успешно представяне при кандидатстване за работа;

2. Работа с младежи – доброволци / за ученици над 14 годишна възраст/ за позитивно общуване и социална ангажираност. Програмата включва: работа в екип; обучение на младежки лидери да прилагат подхода “връстници обучават връстници;овластяване на подрастващи и младежи за вземане на решения по проблеми, които ги засягат;атрактивни инициативи за ограничаване на училищната агресия и подобряване на междуличностното общуване.

Изтеглете Каталог на услугите от тук.

Как могат да се ползват услугите от каталога?

1. Избирате програма за работа с деца или тема за обучение на специалисти и се свързвате с екипа на сдружение „Шанс и закрила” по телефон или имейл.
2. Заедно уточняваме параметрите – тема, брой участници,място, дата и час на провеждане, ценови пакет.
3. Посочвате важните за Вас въпроси – програмата на обучението може да бъде разработена съобразно Вашите конкретни потребности.
4. Ако сте институция с малък брой персонал, обучението може да бъде организирано съвместно с други ваши колеги