Текущи проекти

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Кампания за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. С подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

За проекта
Събития


—————————————————————————————————————————
“ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2017-2018″
За проекта


—————————————————————————————————————————
“ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2016-2017″
За проекта


—————————————————————————————————————————
“МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИ БРАКОВЕ”
За проекта


—————————————————————————————————————————
“АТЕЛИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНИ И РАВНОПОСТАВЕНИ ОТНОШЕНИЯ”
За проекта

—————————————————————————————————————————
“УСПЕШНИ В КЛАС”
За проекта


—————————————————————————————————————————

ПРОГРАМА „РАВЕН ШАНС– ДОСТЪП ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.

За проекта:


—————————————————————————————————–
“ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИ НА НПО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА”
За проектаwww.ngogrants.bg

Новини и събития:
Пресконференция
Работни срещи
Представители на НПО бяха обучени да оценяват въздействието от своята дейност
Заключителна конференция

Документи:
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Център Мария”, Горна Оряховица
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Деца и юноши”, София
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Гаврош”, Варна
Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера
Становище на външен експерт относно “Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”
Брошура
—————————————————————————————————————————