Текущи проекти

ПРОЕКТ “УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”
За проекта

———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА – SOS Centres”
За проекта
Обучителен пакет


———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ “ДЕЦАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”
За проекта
Познават ли децата правата си?
Анализ на разбиранията на деца и експерти за правата на детето
Наръчник за обучение на деца “Децата за правата на детето”

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.