Текущи проекти

“СПОРТЪТ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА”
COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY)
За проекта

—————————————————————————————————————————
“ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2017-2018″
За проекта


—————————————————————————————————————————
ПРОГРАМА „РАВЕН ШАНС– ДОСТЪП ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

За проекта


—————————————————————————————————–