Текущи проекти

“МИСИЯ СКАУТ”
За проекта

Новини и събития:
Обучение на обучители
Деца-скаути реализираха инициативи в полза на общността

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
———————————————————————————————————————————
“ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИ ЖЕНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА”
За проекта


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз
———————————————————————————————————————————
“МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, НАСОЧЕН КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕТЕТО”
За проекта

Финансиран от фондация „Лале” и фондация ОАК
———————————————————————————————————————————
“СПОРТЪТ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА”
COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY)
За проекта

———————————————————————————————————————————