Текущи проекти

ПРОЕКТ “УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”
За проекта

———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА – SOS Centres”
За проекта


———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ “ДЕЦАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”
За проекта
Познават ли децата правата си?
Анализ на разбиранията на деца и експерти за правата на детето
Наръчник за обучение на деца “Децата за правата на детето”

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Децата за правата на детето“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66852.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.
———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ “УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ”
За проекта

Уебсайт на проекта: www.project-prospect.eu


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз
———————————————————————————————————————————
ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ “ШАНС И ЗАКРИЛА” ДА СЪЗДАВА ПАРТНЬОРСТВА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА”

За проекта
Провеждане на проучване на потребностите на децата
Доклад от проучването на детските потребности
Препоръки за организиране на дейности с деца
Финална конференция

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата” се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на сдружение ”Шанс и закрила”, чрез създаване на партньорства за изпълнение на дейности насочени към идентифициране и отговор на бързо променящите се потребности на децата.
———————————————————————————————————————————