ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – педагози, медицински лица, полицаи, социални работници /и други, работещи с деца/

 • Методики за групова работа с деца по следните програми:
 • - “Детска полицейска академия”
  -„Силни без насилие за малчугани”
  - „Силни без насилие”
  - “Аз, семейството ми и училището”
  - TESYA – справяне с агресивно поведение на деца
  - „Толерантни и равнопоставени”
  - “Равнопоставени в любовта”
  - “Стоп трафик”
  - „Сладкодумко”
  - “Аз съм скаут”
  - “Знания за живота, здравето и пола”
  - „Успешни на пазара на труда”

 • Разпознаване на насилие и съобщаване за него
 • Училищни политики за превенция на насилие над деца
 • Тормозът в училище – превенция, оценка, регистрация и справяне
 • Фамилната групова конференция – ефективен модел за подкрепа на семействата
 • Конструктивно решаване на конфликти в училищна среда
 • Справяне с професионален стрес и “емоционално прегаряне
 • Тиймбилдинг /изграждане на екип/
 • Експертна подкрепа при разработване и реализиране на училищни проекти и инициативи за превенция на насилие над деца

  Супервизия /индивидуална и групова/ за специалисти, работещи с деца

  Изтеглете Каталог на услугите от тук.

  Как могат да се ползват услугите от каталога?

  1. Избирате програма за работа с деца или тема за обучение на специалисти и се свързвате с екипа на сдружение „Шанс и закрила” по телефон или имейл.
  2. Заедно уточняваме параметрите – тема, брой участници,място, дата и час на провеждане, ценови пакет.
  3. Посочвате важните за Вас въпроси – програмата на обучението може да бъде разработена съобразно Вашите конкретни потребности.
  4. Ако сте институция с малък брой персонал, обучението може да бъде организирано съвместно с други ваши колеги