Актуално

“ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ “ШАНС И ЗАКРИЛА” ДА СЪЗДАВА ПАРТНЬОРСТВА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА”

www.activecitizensfund.bg

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

ПРОЕКТ “ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИ ЖЕНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА”


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз

ПРОЕКТ “МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, НАСОЧЕН КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕТЕТО”

Финансиран от фондация „Лале” и фондация ОАК