Актуално

ПРОЕКТ “ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИ ЖЕНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА”


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз

ПРОЕКТ “МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, НАСОЧЕН КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕТЕТО”

Финансиран от фондация „Лале” и фондация ОАК

ПРОЕКТ “СПОРТЪТ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА”
COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY)