Актуално

ПРОЕКТ “МИСИЯ СКАУТ”

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

ПРОЕКТ “ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИ ЖЕНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА”


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз

ПРОЕКТ “МОДЕЛ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, НАСОЧЕН КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕТЕТО”

Финансиран от фондация „Лале” и фондация ОАК

ПОКАНА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИСТОРИИ
ПО ПРОЕКТ “СПОРТЪТ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА”

ПРОЕКТ “СПОРТЪТ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА”
COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY)

“ШАНС И ЗАКРИЛА” ОТПРАЗНУВА СВОЯ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ