Актуално

ПРОЕКТ “УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ” (Promote Respect and Tolerance – PROSPECT)


Финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)”
на Европейския съюз

“ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ “ШАНС И ЗАКРИЛА” ДА СЪЗДАВА ПАРТНЬОРСТВА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА”

www.activecitizensfund.bg

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер 8 548 Евро, предоставена от Исландия Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП