Услуги за семейства

  • Училище за родители – под форма на групова работа родителите се запознават с особеностите на детското развитие в различните възрастови етапи; обсъждат проблеми и споделят трудности при възпитанието на децата си; изграждат умения за подкрепа.
  • Фамилни групови конференции за подкрепа на семейства, чиито деца са пренебрегвани, с увреждане или забавяне в развитието, имат трудности в училище или други проблеми.
    Фамилната групова конференция е среща, на която разширеното семейство мобилизира собствените си сили и ресурси и само изработва най-добрия план за преодоляване на проблема на детето.
  • Психологическо и социално консултиране на деца, възрастни, семейства и професионалисти.
  • Изтеглете Каталог на услугите от тук.