Финансиращи организации

От 1996 година до днес сдружение “Шанс и закрила” осъществява своите проекти с помощта на:

 • Фондация “Оук”
 • Обединени Холандски фондации;
 • Фондация “Лале”;
 • Фондация “Крал Бодуен”;
 • Британско посолство в България;
 • Холандско посолство в България;
 • Американска Агенция за международно развитие;
 • Европейски детски тръст;
 • Фонд “Социално подпомагане на МТСП;
 • Католически служби за помощ – България;
 • Европейски социален фонд;
 • Фондация “Работилница за граждански инициативи”;
 • Национален център за Европейски младежки програми и инициативи
 • Програма “Дафне” на Европейски съюз
 • Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
 • Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
 • Тръст за социална алтернатива
 • Европейската комисия