Мобилни услуги

Мобилната работа създава възможности за равен достъп на децата от Хасковска област до предоставяните от сдружението услуги.
Мобилни екипи имат готовност да предложат набора от развиващи програми в Хасково и региона.
Водещ принцип на мобилната работа е тя да се осъществява в партньорство с училищата и местната общност на населеното място.