Младежи за толерантност и равнопоставеност

На 19 юни 2014 в залата на хотел „Родопи”, Хасково се проведе Кръгла маса по проект „Толерантност и равнопоставеност”. Участие в събитието взеха представители на училища и институции за работа с деца от Хасково, Любимец и Свиленград.
Целта на форума бе да се обсъди провеждането на пилотната фаза на програма „Толерантност и равнопоставеност”, да се споделят идеи и да се обсъдят предложения за подобряване на обучителния пакет.

Илиана Тотева, координатор на проекта направи преглед на изпълнението на проектните дейности и постигнатите резултати. До момента е разработен Механизъм за подкрепа и самоподкрепа на деца и младежи за отстояване на толерантни и равнопоставени връзки и са обучени 20 специалисти и 20 младежи – ментори да прилагат Механизма. В пилотната фаза на обучителната програма участваха 86 деца и младежи от образователни институции от Хасково и Свиленград – СОУ „Васил Левски” – Хасково, ПГССИ „Христо Ботев” – Свиленград, ДДЛРГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково и Обединени ученически общежития – Хасково. Всеки от обучителите и менторите сподели своите преживявания от провеждането на обучителните сесии.

Във втората част на форума участниците направиха предложения и обсъдиха идеи за подобряване на Ръководство за обучение на деца и младежи за превенция на насилие, основано на пола и провеждането на обучителната програма.


Проект „Толерантност и равнопоставеност” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
www.ngogrants.bg