Сдружение “Шанс и закрила” представи дейността си на семинар в Любимец

На 29 април 2014г. в залата на Общинска администрация – Любимец се проведе семинар на тема: „Иновативни модели за превенция на насилие и отпадане от училище”. Това бе първият от поредицата информационни семинари, които Сдружение “Шанс и закрила ” планира да проведе в 7 общини от Хасковска област.
Участие в събитието взеха представители на образователни и социални институции, местната власт и неправителствени организации от община Любимец.
Целта на форума бе участниците да бъдат запознати с дейността и услугите на сдружение „Шанс и закрила”, да се обсъдят идеи и да се потърсят възможности за сътрудничество.

Малина Славова, ръководител на проект „От несигурност към благополучие” представи проекта, предвидените дейности и очакваните резултати. С помощта на мултимедийна презентация присъстващите бяха запознати и с дейността и услугите, които сдружението предоставя. В подробности бяха описани програмите на организацията за деца и обученията за възрастни.
Участниците в срещата споделиха, че един от сериозните проблеми в училищата е агресията сред учениците и изразиха мнение, че програмите на „Шанс и закрила” за превенция на насилието биха били полезни за справяне с този проблем. Интерес предизвикаха и обученията за възрастни, които сдружението предлага.

Инициативата бе организирана в рамките на проект „От несигурност – към благополучие”, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
www.swissbgcooperation.bg