Сдружение „Шанс и закрила” отбеляза своя 20-годишен юбилей с голяма конференция, която се проведе на 18 ноември 2016 в Хасково. Конференцията бе организирана с финансовата подкрепа на фондация “Оук”. Темата на форума бе „Децата във времена на бързи промени” и неговата цел бе да събере представители на различни институции, работещи за детското благосъстояние, да ги подкрепи и да ги вдъхнови за създаване на по-добра среда за развитие на децата.

На събитието присъстваха представители на държавни, образователни и социални институции и партньори на сдружението от НПО сектора – ДАЗД, Областна администрация-Хасково, Община Хасково, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Хасково, ОД на МВР Хасково, Окръжен съд – Хасково, Районна Прокуратура – Хасково, училища от област Хасково и неправителствени организации от страната.

В първата част на форума бяха обсъдени теми, свързани с предизвикателствата, които децата от сегашното поколение отправят към възрастните. Доц. Анелия Иванова от Русенския университет представи темата за дигиталното поколение, за психичното здраве на децата лектор бе Венета Василева от НБУ, Нина Николова, говорител на ОД на МВР -Хасково говори за правилата и нарушаването на границите, презентацията на Галя Бисет от русенското сдружение “Еквилибриум” бе посветена на семейството, а Мариана Писарска, изпълнителен директор на сдружение “Деца и юноши” представи темата за социалната изолация на децата.

На възможните отговори на предизвикателствата, отправени от дигиталното поколение бе посветена втората част на конференцията, когато бяха представени следните теми:
•“Развитие на общностите” – Галина Маркова, доктор по социална работа в НБУ,
•“Монтесори – общинските детски градини в Пловдив” – Озден Мурадова, главен експерт в община Пловдив,
•“Как децата на Свиленград се научиха да спазват правила” – Зина Гочева, инспектор в детска педагогическа стая,
•“Дигитално поколение – възможни отговори” – Десислава Миленкова, начален учител и Валентин Атанасов, докторант в Русенския университет.

Сдружение „Шанс и закрила е създадено през 1996 и в продължение на 20 години работи в полза на децата и младите хора в Хасково. Приоритетите в работата на сдружението са: превенция на насилие и трафик на деца; закрила на децата от насилие; повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата; подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност; подкрепа на уязвими групи деца. През годините в дейности и програми на сдружението са се включили над 5000 деца и над 1000 професионалисти.
Прочетете повече за сдружението в книгата 20 години “Шанс и закрила”

Вижте презентациите от конференцията:
Предизвикателството: Дигиталното поколение
доц. Анелия Иванова, Русенски университет

Децата и психичното здраве
Венета Василева – клиничен психолог, клиника по детска психиатрия „Свети Никола”, УМБАЛ „Александровска”, София

“Навреме ли идвам за уморението?” Мисли за правилата и нарушаването на границите. Нина Николова – говорител на ОД на МВР Хасково, психолог

Пораснах „отделно” от родителите си
Галя Бисет, сдружение „Еквилибриум”, Русе

Децата и социалната изолация
Мариана Писарска, изпълнителен директор на сдружение „Деца и юноши”, София

Развитие на общностите
Галина Маркова, доктор по социална работа, ръководител на Ноу Хау Център,
Нов български университет, София

Монтесори – общинските детски градини в Пловдив
Озден Мурадова – главен експерт, отдел образование, община Пловдив

Как децата на Свиленград се научиха да спазват правила
Зина Гочева – инспектор в детска педагогическа стая, РУ-Свиленград

Дигиталното поколение – възможни отговори
Десислава Миленкова – начален учител в 137 СОУ „Ангел Кънчев”, София

“Предизвикателството да учим играейки”
Валентин Атанасов – Русенски университет, докторант

“Шанс и закрила” на 20 години
Малина Славова, Председател на УС на сдружение “Шанс и закрила”