Обучение на обучители

На 19 и 20 октомври 2018 в хотел „България”, Минерални бани се проведе Обучение на обучители по Скаутска програма в рамките на проект “Мисия Скаут”. Целта на семинара бе да се създаде екип от експерти за провеждане и подкрепа на изпълнението на проектните дейности.
На събитието присъстваха представители на училища от област Хасково, в които ще бъде реализирана програмата. В продължение на два дни участниците бяха запознати с методиката за прилагане на програма „Аз съм Скаут”.

Програмата включва три занятия за екипност, запознаване със същността на скаутското движение, опазване на природата. Децата-скаути от всяка група, придружавани от педагог, ще осъществят най-малко 2 инициативи в полза на общността.
В проекта ще бъдат включени 100 деца от 4 училища от региона.