Проект “Мисия Скаут”

Цели на проекта
• Да се стимулира практикуването на активен начин на живот на децата
• Да се създаде чувствителност към значими за общностите проблеми и да се изградят умения за поемане на ангажимент за тяхното решаване

Дейности
• Разработване на методически ресурс за работа с деца – Програма „Аз съм Скаут”
• 10 специалисти ще бъдат обучени да прилагат програмата
• 100 деца на възраст 10 – 13 г. от 4 училища от област Хасково ще вземат участие в Скаутската програма за запознаване със същността на скаутското движение, придобиване на умения за работа в екип, поемане на отговорност и опазване на природата
• Децата-скаути, придружавани от педагог, ще осъществят 10 инициативи в полза на общността – засаждане на дръвчета, почистване на двора на училището, посещение на домове за деца без родители и др.
• Разпространение на резултатите от проекта

Период на изпълнение: октомври 2018 – юни 2019

Бюджет и донори: 8 220 лева