“Модел за овластяване на уязвими деца и семейства, насочен към подобряване на жизнените перспективи на детето”

Основна цел на проекта:
Да се информират и овластят деца и родители от уязвими общности, за предотвратяване на насилието и подобряване на грижата за децата .

Целевите групи по проекта са деца на възраст 7 -11 години от уязвими групи и техните семейства;

Дейности:

 • Разработване на Програма за развиване на социални и емоционални компетенции на деца на възраст 7 -11
 • Провеждане на групова работа с 250 деца по Програма за развиване на социални и емоционални компетенции
 • Провеждане на обучение с 15 специалисти, работещи с деца от целевата група
 • Организиране на 15 фамилни групови конференции
 • Провеждане на в 9 издания Училище за родители
 • Провеждане на Социално консултиране на 90 семейства за подобряване на грижата към децата
 • Продължителност: юни 2018 – ноември 2020

  Бюджет и донори:
  Финансиран от фондация „Лале” и фондация ОАК