Покана за споделяне на истории

Радикализъм и радикализация са термини, които присъстват в нашия речник съвсем отскоро. Всеки от нас свързва тези думи с дочута информация, със събитие, с определени хора. Изследванията в ЕС показват, че след 2001 година се наблюдават динамично развитие и все по-разрушителни измерения на радикализма.
Радикализацията се дефинира като социален и психологически процес, при който определени лица проявяват растяща готовност да осъществят промени, които представляват заплаха за обществото.
Проявите на радикализация и насилие в спорта са част от този процес. Футболното хулиганство, нетолерантните и агресивни прояви към спортисти с различен цвят на кожата или различно вероизповедание често водят до тежки сблъсъци и последствия.
Предполага се, че радикализацията се случва по време на юношеството или скоро след това сред младежите, които лесно се впечатляват и се стремят да разрешат проблеми с своята идентичност.
Противодействието на радикалните прояви предполага познаване на факторите, водещи до тяхното извършване, както и на признаците, по които те могат да бъдат разпознати.
От началото на 2018г. Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково започна работа по проект „Спортът срещу радикализацията”, който се изпълнява в сътрудничество с организации от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Целта на проекта е да се повиши ролята на спорта в предотвратяването на радикализацията на младите хора, като се разработи иновативен подход за справяне с нетолерантността и дискриминацията, водещи до екстремизъм.
Една от дейностите на проекта е създаване на Каталог с добри практики от партньорските държави, който ще включва реални истории за прояви на радикализация и начини за справяне с тях, описани от треньори, спортни деятели и учители. Каталогът ще бъде разпространен на европейско ниво и ще представи подходи за противодействие на екстремизма в спорта.
Ако сте били свидетели или сте преживели ситуации на радикализация (религиозна, политическа, расизъм, дискриминация, хомофобия…) по време на работата си, разкажете ни вашите истории и станете част от усилията на мрежа от организации, търсещи решение на този сериозен проблем.

Моля, опишете историите си, като използвате приложения формуляр и ги изпратете на email: shansizakrila@abv.bg в срок до 31 юли 2018г.

За въпроси и допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на тел.:
0878 238102 или на електронния адрес, посочен по-горе.

Благодарим предварително за вашето внимание и сътрудничество!

Екипът на Сдружение „Шанс и закрила”