“ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИ НА НПО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА”
За проектаwww.ngogrants.bg

Новини и събития:
Пресконференция
Работни срещи
Представители на НПО бяха обучени да оценяват въздействието от своята дейност
Заключителна конференция

Документи:
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Център Мария”, Горна Оряховица
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Деца и юноши”, София
Доклад от извършената оценка на въздействието от дейността на Сдружение “Гаврош”, Варна
Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера
Становище на външен експерт относно “Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”
Брошура