Проект “Готови за училище 2017-2018 г.”

Проект „Готови за училище” продължи и през учебната 2017-2018 година. Проектът стартира през 2014 г. и се изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) в партньорство с 16 неправителствени организации, с подкрепата на фондация „Америка за България“. Целта му е да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение.

През 2014-2015г. проектът се осъществи в детски градини в 235 населени места и в него бяха обхванати 5 737 деца от уязвими общности. Във всяко населено място бе осъществена една или повече от следните четири вида интервенции: безплатно образование, безплатно образование плюс ваучер от 7 лв. при идеално посещение, безплатно образование плюс ваучер от 20 лв. при идеално посещение и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст.

През учебните 2015-2016 и 2016-2017 година същите деца бяха подпомогнати чрез заплащането на такси и скрити разходи.

Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (PovertyActionLab) осъществиха оценка на въздействието от проект 2014-2015, чиято цел бе да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна. Подобно изследване в национален мащаб се извърши за първи път в цяла източна Европа.
Резултатите от изследването сочат, че премахването на финансовите бариери за посещение на детска градина водят до значимо повишение на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности.

Пълна версия на изследователският доклад можете да прочетете тук: http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf

През учебната 2017-2018 година последните 520 деца от проект „Готови за училище” бяха подпомогнати да завършат детска градина и да постъпят в първи клас. Ефектът от изпълнението на тази мярка бе поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата.

По проекта работиха 6 отчетни партниращи организации (ОПО) и 8 мониториращи организации (МПО). Всяка ОПО извършваше месечна отчетност, заплащане на такси и определяне на нуждите от мониторинг за приблизително 20 ДГ, както и извършваше мониторинг, записване/отписване и обработка на дарения в своя първоначален район. Всяка МПО извършваше мониторинг, записване/отписване в своя първоначален район.

Като ОПО Сдружение „Шанс и закрила” работи с 19 детски градини от регион Хасково, Кърджали и Пловдив. Сдружението извършваше мониторинг в 9 детски градини от регион Хасково и Кърджали.
Безплатно образование получиха 61 деца.

За повече информация за проект „Готови за училище“ можете да посетите http://socialachievement.org/ и Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/GotoviZaUchilishte/.