Проект “Готови за училище 2015-2016″

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, неподготвена за условията на глобална конкуренция (https://www.youtube.com/watch?v=eDBb28cHLlk). Хекман и други учени твърдят, че всеки долар инвестиран във висококачествено образование в ранна детска възраст произвежда 10% възвращаемост на година.

През последните осем години записването в детска градина в България е нараснало от 73% на 85,5% (World Bank (2012). Toward an Equal Start: Closing the Early Learning Gap for Roma Children in Eastern Europe). Но при децата от уязвими общности се отчитат диспропорционално ниски нива на участие и посещаемост в детска градина. Участието на децата от общностите в неравностойно положение, особено на ромите, е едва 45%. Често това са децата, които биха имали най-голяма полза от образованието в ранна детска възраст.

В отговор на това предизвикателство през 2014-2015 година Тръстът за социална алтернатива (ТСА) стартира проект „Готови за училище“. Целта му е да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхващането и посещаемостта в детските градини на децата от семейства в неравностойно положение, както и да насърчи тяхното пълноценно включване в ранното образование в България.

През 2015-2016 учебна година проектът подпомогна над 1,950 деца от уязвими общности чрез заплащане на разходите (явни и скрити) за посещение на детска градина, и се реализира с помощта на 16 партньорски местни организации в 130 населени места в цялата страна. За втора година Сдружение „Шанс и закрила” бе партньор по проект „Готови за училище“ като изпълняваше проектните дейности в следните детски градини:

ЦДГ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Асеновград
ЦДГ „Първи юни” – с. Болярци, община Садово
ОДЗ „Лилия” – гр. Димитровград
ОДЗ „Марица” и ОДЗ „Осми март” – гр. Първомай
ОДЗ „Вихрогонче” – с. Динево
ОДЗ „Детелина” – гр. Кърджали
ЦДГ „Мир” – с. Пелин
ЦДГ „Радост” и ОДЗ „Зорница” – гр. Свиленград
ЦДГ „Зорница” – гр. Симеоновград
ОДЗ „Ален мак” – гр. Харманли
ОДЗ „Шурче” и ОДЗ „Елхица” – гр. Хасково
ЦДГ „Пролет” – с. Ягодово, община Родопи

Стратегическият фонд за оценка на въздействието на Световната банка (Strategic Impact Evaluation Fund) и изследователският институт „Лаборатория за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) вече втора учебна година извършват независима оценка на проекта с цел да извлекат надеждна информация за неговото въздействие върху записването в детска градина и редовното посещение на децата. Оценка на въздействието на базата на рандомизирано контролно проучване се осъществява за първи път в България и неговата цел е да докаже кой от предложените подходи е най-ефективен на цената на най-малко средства. Мерките „раздаване на ваучери за храна при идеално присъствие“ и „предоставяне на информация“ няма да бъдат продължени през втората година на проекта, за да може да бъде измерено дългосрочното им въздействие върху поведението на участниците след прекратяване на прилагането им.

Моля изпращайте Вашите въпроси или коментари относно програмата на: тел. 038/662138 и имейл: shansizakrila@abv.bg. Можете да споделите впечатленията си с ТСА или да съобщите за нередности в изпълнението на проекта на (02) 424 6691.