Проект „Готови за училище 2014-2015 г.“

Сдружение „Шанс и закрила” бе партньор по проект за оценка на въздействието „Готови за училище 2014-2015 г.“, който е разработен и се осъществява на национално ниво от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в сътрудничество със Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка (Strategic Impact Evaluation Fund) и изследователския институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab).

Проектът се реализира с помощта на 23 партньорски местни организации в 240 населени места, като всяко от тях включва един от следните четири вида интервенции: безплатно образование, безплатно образование плюс ваучер от 7 лв. при идеално посещение, безплатно образование плюс ваучер от 20 лв. при идеално посещение и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст. Разпределението на интервенциите се извърши посредством публична лотария.

Сдружение „Шанс и закрила” изпълняваше проекта в следните населени места:

гр. Асеновград
с. Болярци, община Садово
с. Войводово, община Хасково
гр. Димитровград
гр. Първомай
гр. Хасково
с. Ягодово, община Родопи

Компонент „безплатно образование“ – ОДЗ „Марица” – Първомай, ОДЗ „Осми март”-Първомай и ЦДГ „Пролет” – с. Ягодово.
Компонент „безплатно образование плюс ваучер от 7 лв.“ – ЦДГ „Н. Й. Вапцаров” – Асеновград и ЦДГ „Първи юни” – с. Болярци.
Компонент „безплатно образование плюс ваучер от 20 лв.“ – ОДЗ „Елхица” – Хасково, ОДЗ „Щурче” – Хасково – ОДЗ „Лилия” – Димитровград.
Компонент „информационни сесии“ – с. Войводово.

Оценка на въздействието на базата на рандомизирано контролно проучване се осъществява за първи път в България и неговата цел е да се провери кой от предложените подходи е най- ефективен на цената от най-малко средства. За последните седем години българската държава бележи постижения в посещаемостта на децата в детските градини – от 73% тя се е увеличила на 83%, но участието на децата от общностите в неравностойно положение, особено на ромите, е едва 40%. Често това са децата, които биха имали най-голяма полза от образованието в ранна детска възраст.

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование има дългосрочен ефект и влияние върху образователните и лични постижения на човек в последствие. Според носителя на Нобелова награда по икономика, Джеймс Хекман, в полза на икономиката е да има изравняване на образователните възможности, тъй като недоразвития човешки потенциал е товар, който я оставя с работна ръка, неподготвена да се конкурира с глобалната икономика. Както Хекман, така и други учени твърдят, че всеки долар инвестиран във високо-качествено образование в ранна детска възраст произвежда между 7% и 10% възвращаемост на инвестицията годишно.

Моля изпращайте Вашите въпроси или коментари относно програмата на тел.: 038662138 и
e-mail: shansizakrila@abv.bg.
Можете да съобщите на ТСА за нередности в изпълнението на проекта на (02) 424 6691.