От несигурност към благополучие

За радио Стара Загора от Хасково
Златка Михайлова
/Излъчено на 25 септември 2013 г, в предаването „Репортер”/

От несигурност към благополучие – така се нарича стартиращият проект на хасковското сдружение “Шанс и закрила” . Изпълнението е финансирано от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, – “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”.
Чрез проекта целим повишаване на капацитетана сдружението за предоставяне на услуги за деца и семейства в риск от Хасковска област, каза председателката на неправителствената организация Малина Славова. Сдружението, което има над 10 гдишна история, планира да подобри качеството на предостяваните услуги в полза на деца и семейства. Ще бъдат изследвани факторите за позитивна промяна, постигната в резултат от услуги и дейности на организацията.
„ Шанс и закрила „ предоставя 2 иновативни услуги за деца и семейства – Детска полицейска академия, която се радва на голям интерес сред малките ученици, и така наречените фамилни групови конференции. Те са нова форма за подкрепа при преодоляване на проблеми в различни етапи на детското развитие. Благодарение на този съвременен ефективен модел, който идва от Холандия, хасковски семейства вече са се справяли с едни от най-наболелите ученически проблеми – агресивното поведение на децата и бягството от часове в училище.
Сега със съдействието на Българо-швейцарската програма хасковската НПО ще изработи и тиражира справочник на предлаганите услуги, ще проведе – информационни срещи в 7 общини от областта и – конференция с участието на родители, педагози, психолози и други специалисти. Организацията ще работи за задълбочаване на партньорството с образователните институции като уреди общи обучения и работни срещи. В рамките на проекта ще продължава да привлича още млади хора- доброволци за своята кауза;
Проектът е на стойност 150 000 лева и ще приключи след две години.