Проект „Гласът на децата срещу насилието”
В проекта участваха младежи от Хасково и Свиленград. Те се включиха в двудневен семинар, на който бяха обучени в нетрадиционни техники за справяне с агресията в училище и развиване на умения за въвличане на връстници в решаването на проблеми, които ги засягат. В 4 училища в Хасково и Свиленград младите хора изградиха символични “стени срещу насилието”.

Те призоваха съучениците си в да запишат или нарисуват своето виждане за агресивното поведение сред децата и младежите и да предложат идеи за справяне с агресията и подобряване на междуличностните отношения. Идеята допадна и на ученици, и на учители – всички искаха да се възползват от правото си на глас. Желаещите бяха толкова много, че се наложи някои от стените да бъдат допълнително удължени. С част от гласовете за толерантност и ненасилие, записани върху „Стената”, бяха отпечатани цветни стикери. На 16 май – Общонароден ден срещу насилието – те бяха разпространени в училищата в Хасково и региона.

Младежите се опитаха да привлекат към каузата си повече хора и извън пределите на своите училища като си препращаха стикерите на принципа „Предай нататък…” чрез „skype” и фейсбук. С тях бе съставена и електронна книжка, която беше публикувана в интернет.

Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи”