Проект „Нека доброто започне от теб! – младежки инициативи за превенция на насилие”

Проектът бе реализиран от Младежка група към Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково в партньорство с Младежка група за превенция към МКБППМН в Свиленград и Любимец.

В рамките на проекта 20 младежи от Хасково, Любимец и Свиленград участваха в двудневен семинар, на който усвоиха позитивни модели за комуникация и придобиха умения за работа с връстници. Сформирани бяха 3 младежки екипа. В трите града бяха създадени Социални работилници за обучение на връстници, в които се включиха около 100 младежи. В продължение на два месеца те се учиха на толерантност и сътрудничество, добиваха умения да разрешават конфликти, общуваха и се забавляваха, вършейки нещо различно и полезно.

По идея на младежите бяха проведени няколко инициативи:
• „Отрази добрата новина!” – рубрика, в която периодично бяха документирани и популяризирани добри постъпки, извършени от млади хора;
• „Усмихни се! Днес е твоят ден! Някой се нуждае точно от теб!” – С тези думи и стръкче цвете на 1 октомври младежите – доброволци към Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково поздравяваха по-възрастните минувачи в центъра на града. Нетрадиционната инициатива бе по повод Международния ден на възрастните хора. Чрез нея младежите заявиха, че обществото е за всички, като дариха с внимание и част от времето си хората от третата възраст.

• Конкурс за мултимедиен продукт и дизайн на значка под надслов „Нека доброто започне от теб!”. В инициативата се включиха младежи от 9 училища в 5 града. Те участваха с 18 презентации и 42 дизайна на значки, които бяха представени на Младежки форум, проведен на 18 декември 2010г. в Хасково. На форума младите хора имаха възможността да споделят своя опит и идеи, а най-добрите творби получиха и награди.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ.