“Спечели мечтаната работа”

В проект „Спечели мечтаната работа” се включиха 80 младежи от училища в Хасково, Свиленград и Любимец. 20 от тях бяха обучени и придобиха умения за позитивно общуване и атрактивни техники за обучение, които след това успешно предадоха на своите връстници.

В рамките на проекта бе реализирана „Социална лаборатория за личностно развитие”. Чрез участието си в нея 60 младежи добиха увереност за себепредставяне и общуване, развиха уменията си за изследване на собствените способности, за търсене и анализиране на информация за работни места и повишиха компетенциите си при подготовка на документи за работа и явяване на интервю пред работодатели. Компетенциите, придобити в Социалната лаборатория, младежите демонстрираха чрез участието в симулативната игра „Спечели мечтаната работа”, в която бяха отработени различни поведенчески модели за справяне с конкуренцията при кандидатстване за работа.

Останалите дейности по проекта включваха издаването на Справочник „Успешни на пазара на труда или как да спечелим мечтаната работа” и създаване на отворен Web дискусионен форум в който млади хора от цялата страна имат възможност да обменят информация по проблемите на трудовата заетост. Младежки дискусионен форум

Проектът бе реализиран в периода януари – юни 2013г., с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ.