“Институционално развитие”

Предмет на проекта:
Представяне на сдружението в общността, популяризиране целите и дейностите му, сздаване на условия за ефективно и устойчиво развитие, установяване на подходящи партньорства.

Продължителност:
28.01.97-28.07.97

Резултати:
Сдружението нае офис, издаде информационни брошури, подписа партньорски споразумения с основните институции отговорни за повишаване на благосъстоянието на децата в Хасковска община.

Бюджет и донори:
3 700 USD, финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез програма “Демократична мрежа”