Проект “Деца в риск”

Предмет на проекта:
Предоставяне на спешна помощ на деца в неравностойно положение.

Продължителност:
01.09.97 – 28.02.98

Резултати:
Предоставена е хуманитарна помощ на 71 деца в неравностойна социална позиция. Обучен е екип от 12 доброволци за работа с деца в риск.

Бюджет и донори:
€ 3176, финансиран от Европейския съюз чрез фондация “Развитие на гражданско общество”.