Проект “Деца на улицата”

Предмет на проекта:
Подобряване на качеството на живот на децата в риск

Продължителност:
01.09.97 – 31.04.98

Резултати:
Постави началото на системна работа с безнадзорните деца. Разшири се обществената основа за решаване на проблема чрез създаване на Гражданска инициатива “Деца в беда” с 4 екипа – образователен, здравен, правен и екип в помощ на семейството.

Бюджет и донори:
7 100 USD, финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез програма “Демократична мрежа”