Проект “Повишаване на обществената чувствителност на НПО и подобряване на взаимодействието между местни власти, медии и бизнеса”

Предмет на проекта:
Развитие потенциала на местните неправителствени организации, укрепване на взаимодействието между тях, както и с представители на останалите сектори в общността.

Продължителност:
01.12.98 – 30.11.99

Резултати:
Създадена е мрежа на местните НПО, издаден е каталог на НПО в Хасковска и Кърджалийска област, започва издаването на Информационен бюлетин на НПО.

Бюджет и донори:
€ 6555, финансиран от Европейския съюз чрез фондация “Развитие на гражданско общество”.