Проект “Дневен център за безнадзорни деца”

Предмет на проекта:
Предоставя качествено нови социални услуги на деца, чиито родители не желаят или нямат възможност да се грижат за тях.

Продължителност:
01.12.1999 – 31.12.2006

Резултати:
Дневният център осигурява ежедневна грижа: подслон, храна, дрехи, учебни пособия, условия за поддържане на личната хигиена и медицинско обслужване на 20 деца всеки ден. Децата участват в програми за развитие на индивидуалните им способности. Организират се тържества, излети, лагери на море и планина.

Бюджет и донори:
USD 20 000 от фондация „Крал Бодуен”, Белгия; USD 27 500 от фондация „Оук”, € 24 858 от Обединени Холандски фондации за Централна и Източна Европа, GBP 1000 Таня Палмър – студентка от университета Оксфорт, € 1000 Холандска студентска организация, USD 5000 – от други дарения.