Проект “Детска полицейска академия”

Предмет на проекта:
Ранна превенция на асоциално поведение и изграждане на ценностно отношение към закона чрез участие на 9-10 годишни деца в изключително интересна за тях форма на работа – полицейска академия.

Продължителност:
20.12.2001 – 20.10.2002

Резултати:
Създадена е първата в страната Детска полицейска академия, дипломирани са 2 випуска на ДПА – съответно от 34 и 53 деца, създадени са програми за развитие на гражданска и правна грамотност.

Бюджет и донори:
€ 12 994, финансиран от програма”Европейска инициатива за демокрация и човешки права” на Европейския съюз.