Проект “Трапезария за деца в риск”

Предмет на проекта:
Съхраняване на здравето и психо-физическото развитие на безнадзорните деца чрез осигуряване на топъл обяд през зимата.

Продължителност:

01.12.2003 – 30.04.2004

Резултати:
50 безнадзорни деца получиха внимание и топъл обяд през зимата на 2004 година.

Бюджет и донори:
7000 лева, финансиран от фонд „Социално подпомагане” на МТСП