Проект “Равен достъп до образование”

Предмет на проекта:
Създаване на ресурс и умения за подкрепа на образованието на безнадзорните деца и развитие на капацитета на организацията за мобилна работа за активно издирване на безнадзорни деца в общността.

Продължителност:
01.11.2004 -30.11.2005

Резултати:
Създадена е общност от заинтересовани хора и институции за редуциране на социалната изолация на безнадзорните деца и създаване на канали за достъп до деца и семейства изпаднали в такава ситуация.

Бюджет и донори:
20 066 лева, финансиран от програма МАTRA на Холандското посолството в България