Проект “Социално-образователен център”

Предмет на проекта:
Създаване на модел за подкрепа на образованието на деца в риск, който включва разработване и тестване на методика за подкрепа на образованието на безнадзорните деца

Продължителност:
01.12.2004 – 30.11.2005

Резултати:
Създаден е Център за социално-образователна подкрепа като структура на Дневния център за безнадзорни деца; Разработени и тествани методически насоки за подкрепа на образованието на безнадзорните деца

Бюджет и донори:
€ 12 713, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР „Развитие на гражданско общество”.