Проект “Детска къща”

Цел на проекта:
Закупуване и ремонт на къща, в която да се развива дейността на вече създадения от сдружението Ресурсен център за подкрепа на деца и семейства
Създаване на нови станадрти за качество на предоставяне на услуги за деца и семейства.

Продължителност:
01.06.2007 – 31.12.2007

Бюджет и донори:
74 160 лева, финансиран от фондация „Лале”