Проект “Социално-образователен център – ІІ”

Цел на проекта:
Подобрявяване качеството на живот на най-уязвимите групи деца в града и региона чрез развиване на система от услуги съответстващи на текущите им потребности.

Продължителност:
01.01.2006 – 31.12.2007

Дейности:
Създаване Социално образователен център, който да предоставя:
* подкрепящо обучение;
* програми за усвояване на жизнени умения на уязвими групи деца;
* програми за развитие на творчески и други заложби у децата.
Създаване на екип за мобилна работа и предоставяне на посочените услуги в малко населени места на Хасковска област.

Бюджет и донори:

€ 29 500, финансиран от фондация „Лале”