Проект “Ресурсен център за подкрепа на деца и семейства”

Цел на проекта:
Създаване на устойчива структура, която да обедини всички дейности на сдружението насочени към подкрепа на деца в риск чрез.

Продължителност:
01.01.2006 – 30.09.2008

Дейности:
* Създаване и пилотиране на модели за превенция на насилие над деца в две възрастови групи – до 12 и до18 години:
* Предоставяне на консултации, информация, обучение, супервизия, методическа и психологическа подкрепа на деца, родители, учители и други специалисти работещи за повишаване на благосъстоянието на децата.
* Развитие и изпълнение на младежки антитрафик инициативи.

Бюджет и донори:
173 307 лева, финансиран от фондация “Оук”