Проект “Детска полицейска академия 5″

Водеща организация:
Сдружение “Шанс и закрила”

Партньори:
Читалище “Св.Климент Охридски”- Хасково
Читалище “Просвета” – Свиленград

Предмет на проекта:
Повишаване социалната ангажираност на децата към проблемите на общността .

Продължителност:
Февруари 2009 г. – Октомври 2009 г.

Резултати:
1. Разширена дейността на ДПА в квартала.
2. Изградени партньорства на клубове ”ДПА” с читалища от квартала – предпоставка за дългосрочно участие на децата в развитие на местните общности.
3. Обучение на специалисти за приложение на модела ДПА .

Бюджет и донори:
8 660 лева; Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация “Лале”