Проект “Гласът на децата срещу насилието”

Предмет на проекта:
Подобряване общуването между подрастващите на 14 – 18 годишна възраст в 4 училища в Хасково и Свиленград чрез използване на нетрадиционни техники за справяне с агресията с активното участие на самите деца.

Продължителност:
Януари 2010 г. – Април 2010 г.

Резултати:
- 16 младежки лидери от 4 училища в Хасково и Свиленград обучени да прилагат нетрадиционни техники за справяне с проблемите на агресия в училище с активното участие на връстниците си;
- Около 1800 деца и младежи от целевите училища, привлечени да участват в инициативи за ненасилие;
- Създадени предпоставки за подобряване на средата в 4 училища в Хасково и Свиленград в посока от насилие към толерантност;
- Привлечено обществено внимание към проблемите на децата, видени и споделени от самите деца.

Бюджет и донори:
3 700 лева; Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Фонд „Хората решават”.