Проект “Нека доброто започне от теб!”

Предмет на проекта:
Превенция на насилие чрез инициативи предназначени за млади хора, но и осъществявани от самите тях. Проектът е разработен върху идеята за осмисляне свободното време на младите хора чрез позитивно общуване и социална ангажираност.

Продължителност:
август, 2010 – декември, 2010г

Резултати:
- Създадена Социална работилница като формат обединяващ подрастващи и младежи за осъществяване на инициативите им за подобряване на общуването в посока от насилие към толерантност;
- Представен нов подход за осмисляне свободното време на младежите, основан на позитивното общуване и социална ангажираност; – Привлечено общественото внимание към проблемите на младите хора, видени и споделени от самите тях.

Бюджет и донори:
9 722лв; Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.