Проект “Балканска детска полицейска академия”

Предмет на проекта:
Партньори от България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония и Сърбия се обединяват за:
• Повишаване обществената сигурност на децата в региона на страните – членки на SEPCA;
• Влияние върху процесите за подобряване и развитие на националните политики и практики за взаимодействие между полицията, децата и гражданските организации, занимаващи се с безопасността и благополучието на децата.

Продължителност:
07.2011 – 12.2011г.

Резултати:
1. Засилена обществена сигурност на децата в региона на страните-членки на SEPCA чрез :
• Национално базирани проекти в целевите области на страните – членки на SEPCA;
• Годишен наръчник, годишен доклад и информационни материали за разпространение на добри практики;
• Двустранни/многостранни посещения – за приемането и прилагането на определен модел в други страни – членки на SEPCA
2. Засилено сътрудничество между полицията и гражданското общество, представлявано от неправителствени организации, училища и деца.

Бюджет и донори:
35 460 €, финансиран от Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество