Управителни органи

Управителни органи

Общо събрание:

Виолета Вълкова Такова
Димитрия Събева Атанасова
Елена Стоянова Гергинова
Емилия Людмилова Стефанова
Живко Жечев Тенев
Златка Димитрова Михайлова
Илиана Илиева Тотева
Катя Атанасова Петкова
Катя Георгиева Илчева
Малина Димитрова Славова
Маргаритка Николова Коева
Мария Героева
Нина Колева Николова
Нурсен Тясим Лятиф
Сийка Георгиева Гелева
Стайка Петрова Попова
Янка Маринова Николова

Управителен съвет:

Малина Славова – председател
Янка Николова – заместник председател
Нина Николова – член

Контрольор:
Катя Илчева