Гласът на децата

Към Сдружение „Шанс и закрила” работи младежка група от 20 доброволци на възраст 15 – 19г. В групата участват ученици от различни училища в Хасково, Свиленград и Любимец. Обединява ги идеята да отделят част от свободното си време за дейности, полезни за другите – инициативи за ограничаване на агресията и подобряване на междуличностното общуване; обучения на връстници за вземане на решения по проблеми, които ги засягат.

Младежки проекти и инициативи

„Спечели мечтаната работа”
Целта на проекта бе младите хора да повишат мотивацията си за личностно развитие; да се научат да отстояват правото си на работа; да вземат решения по въпроси, засягащи реализацията им и да придобият компетенции за успешно представяне на пазара на труда.

„Нека доброто започне от теб! – младежки инициативи за превенция на насилие
Проектът предлага нетрадиционен подход за превенция на рисково поведение и стимулиране на ненасилие в отношенията между младите хора чрез инициативи предназначени за младежи, но и осъществявани от самите тях.

“Гласът на децата срещу насилието”
Чрез реализацията на проекта се опитахме да обединим младите хора за една добра кауза и заедно с това да им дадем възможност да участват с идеите си за разрешаване на проблеми,
които ги засягат.

“Младежи срещу зависимостите”
Проектът допринесе за създаване на предпоставки за преодоляване на обществената апатия към зависимостите на младежите, като бе привлечено вниманието на родителите и общността към проблема чрез реализацията на инициативи, в които младите хора бяха активна страна.