Каталог

Как могат да се ползват услугите от каталога?
1. Избирате програма за работа с деца или тема за обучение на специалисти и се свързвате с екипа на сдружение „Шанс и закрила” по телефон или имейл.
2. Заедно уточняваме параметрите – тема, брой участници,място, дата и час на провеждане, ценови пакет.
3. Посочвате важните за Вас въпроси – програмата на обучението може да бъде разработена съобразно Вашите конкретни потребности.
4. Ако сте институция с малък брой персонал, обучението може да бъде организирано съвместно с други ваши колеги