STRUCTURE

Management

General Assembly:
Violeta Valkova Takova
Dimitriya Sabeva Atanasova
Dinyo Zhelyazkov Hristov
Elena Stoyanova Gerginova
Emiliya Lyudmilova Stefanova
Zhivko Zhechev Tenev
Zlatka Dimitrova Mihaylova
Iliana Ilieva Toteva Mariya Geroeva
Katya Atanasova Petkova
Katya Georgieva Ilcheva
Malina Dimitrova Slavova
Margaritka Nikolova Koeva
Minka Stefanova Mecherinkova
Nina Koleva Nikolova
Nursen Tyasim Lyatif
Siyka Georgieva Geleva
Statyka Petrova Popova
Yanka Marinova Nikolova

Executive board:
Malina Slavova – President
Yanka Nikolova – Vice- President
Nina Nikolova – member

Controller:
Katya Ilcheva