Проект “Партньорска мрежа между полиция, училища и НПО за регионални политики за опазване на обществения ред и сигурност”

Предмет на проекта:
Изграждане на устойчиво партньорство полиция-училища-НПО като предпоставка за ранна превенция на асоциално поведение на децата.

Продължителност:
01.07.2005 – 01.11.2005

Резултати:
Създаден е модел за партньорство между полиция-училища-НПО; 12 районни полицейски инспектори придобиха умения за работа с детска аудитория.

Бюджет и донори:
5416 лева, финансиран от институт „Отворено общество”